Arvel The Swift “Chase”

The sweetest of them all, little Chase, is now a part of the Moen-family. He will be staying here in Oslo!

He will be a loving member of the family but will also be used for sports, and will be seen in the show ring. The family wants to try both tracking and retrieving.

We wish them great success with their new little prince!

 

Chase flyttet til familien Moen hvor han vil være en del av familien, samtidig som han skal bli brukt i hundesport og vises frem i utstillingsringen. De holder til her i Osloområdet.

Familien vil også prøve seg i å trene Chase innenfor spor og apportering.

Vi ønsker dem alt godt med sin nye prins!