Malenthas Assasins Of Old “Ajax”

Ajax will continue his life with the Mørch Bakken family living in Dokka near Gjøvik. He will be used in many different activities in the future. The family will even try out SAR-work (Search and Rescue). We at Kennel Malentha wish you all the best for the future, and good luck with your new familymember!

Ajax har flyttet til familien Mørch Bakken. De holder til på Dokka i nærheten av Gjøvik. Her vil Ajax bli brukt til mange forskjellige aktiviteter, og familien har et langsiktig mål om å trene han opp til å bli en redningshund! Vi ønsker dere all hell og lykke i fremtiden, og lykke til videre med deres nye familiemedlem!