Plans / Avlsplaner

We are planning our first and Norway’s very first Wetterhoun litter in the spring of 2021. We expect the puppies  out of this combinations to be beautiful and healthy dogs, with a sound confirmation and good mentality.

In the stabijhoun we are planning at least 2 litters during the coming year (2021-2022).

Serious inquires welcome.
For more info, contact us.

_________________________________________________________________________

Vi planlegger vårt første og Norges aller første Wetterhoun-kull våren 2021. Vi gjør vårt ytterste for å avle sunne og rasetypiske hunder med godt gemytt. 

I løpet av 2021-2022 planlegger vi minst 2 kull stabijhoun valper. 

Ta kontakt for mer informasjon.