Plans / Avlsplaner

We are planning our first and Norway’s very first Wetterhoun litter in the spring of 2020. We expect the puppies  out of this combinations to be beautiful and healthy dogs, with a sound confirmation and good mentality.

Serious inquires welcome.
For more info, contact us.

_________________________________________________________________________

Vi planlegger vårt første og Norges aller første Wetterhoun-kull våren 2020. Vi gjør vårt ytterste for å avle sunne og rasetypiske hunder med godt gemytt. 


Ta kontakt for mer informasjon.